پورتال ایتوس، یک پایگاه اینترنتی گسترده شامل زیر مجموعه هایی است که به ارائه سرویس های مختلف از جمله فروشگاه اینترنتی ایتوس، سیستم پرداخت و خرید از فروشگاه ها و وب سایت های خارجی با استفاده از سیستم شبکه شتاب، و نیز ضمیمه های روزنامه خراسان نظیر ضمیمه فناوری اطلاعات بایت، ضمیمه جوان جیم، ضمیمه ورزشی خراسان ورزش و... می پردازد.

برای انجام هر گونه همکاری و مطرح کردن پیشنهادات همکاری خود یا انتقاداتتان با ما از طریق کانال های ارتباطی ذکر شده در تماس باشید: